Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 8, 2017

- Jag jobbade väldigt tidigt med barn med funktionshinder. Också som politiker i riksdagen och som kommunalråd. De socialpolitiska frågorna legat mig nära, säger Eva Eriksson.
 
Hennes breda erfarenhet från hälsa- och sjukvården tror hon också kan komma hennes nya uppdrag tillgodo.
 
- Att må bra och ha en bra vardag också är kopplat till ekonomiskt politiska beslut. Det handlar om ett helt system som vi har i samhället och det gjorde mig trygg i att tacka ja till det här uppdraget, säger Eva Eriksson.
 
I det här avsnittet av Seniorpodden berättar hon mer om hur hon ser på sitt uppdrag som ordförande för SPF Seniorerna.