Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 4, 2022

Hälsoeffekterna av att spela golf visar bland att att golfspelare lever i genomsnitt fem år längre än jämförbara grupper som inte spelare golf. På Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm har man gått igenom befintlig forskning i ämnet.

- Jag kan faktiskt inte komma på någon annan aktivitet som...