Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2022

Frågor som rör lag och ordning och kamp mot brottsligheten har blivit en av de viktigaste frågorna i den svenska debatten. Samtidigt har brottsligheten minskat inom flera områden.

– Fler poliser är inte en universallösning för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige, säger Magnus...