Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2018

Beskedet om sänkta pensioner fick tidigare anställda i kommuner och landsting att ilskna till. Ett 20 år gammalt avtal där tjänstepension och den allmänna pensionen skulle samordnas var orsaken till att närmare 150 000 pensionärer skulle få sänkta pensioner under 2018.

Så småningom kom också arbetsgivaren...


Feb 12, 2018

Han var tidigare generaldirektör på dåvarande Riksförsäkringsverket under 15 år. Och var i högsta grad engagerad i tillkomsten av vårt nuvarande pensionssystem, men det blev inte som han ville.

När det gamla ATP-systemet skulle ersättas ville han till exempel att man skulle behålla vissa delar som han...