Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2020

Det här avsnittet av Seniorpodden handlar om våra matvanor och hur viktigt det är som äldre att tänka på hur man äter. Det är till exempel en vanlig kommentar från äldre att man inte behöver äta lika mycket som tidigare och att man inte längre har samma aptit.

Att som överviktigt börja gå ner i vikt när...