Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2018

Som ordförande i SPF Seniorerna argumenterade Christina Rogestam ofta om att det behövs fler seniorer i Sveriges riksdag. Samtidigt som medelåldern fortsätter att stiga har vi idag en rekordung riksdag.

Inför höstens val till riksdagen står hennes namn på andra plats på centerpartiets riksdagslista i Fyrbodal,...