Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2019

– Det finns ju många delar av pensionärernas vardag som inte kommer att bli bättre med den här budgeten. 

Det säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna, efter att regeringens budget för 2020 presenterades och där landets medier i allmänhet utropade  pensionärerna som budgetens vinnare. 

– Man har...