Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2020

Coronapandemin, Covid-19, har den här våren ändrat allas vår vardag. Det som vi tidigare inte ens reflekterade över har på några veckor förvandlat vardagen. Men vad kommer att hända sedan, när den är över?

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om vår psykiska hälsa i spåret av Covid-19. I ett...