Preview Mode Links will not work in preview mode

May 16, 2022

I Seniorpodden möter vi den här gången Håkan Jönsson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet.

I ett samtal om ålderism får vi bland att höra hur 70 plötsligt blev den nya 90 och varför Sverige inte alls är mer ålderistiskt än andra länder.

– Ålderism är en komplicerad...


Apr 11, 2022

Att sluta arbeta vid 65 har länge varit något av en regel när det är lämpligt att lämna arbetslivet. Under senare år, i takt med att pensionssystemet har förändrats, har allt fler 65-plussare fortsatt arbeta. Idag har de som vill fortsätta arbeta efter 65 också möjligheten att göra det. Och det gör man....


Mar 10, 2022

I det här avsnittet informerar Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polismyndigheten, om vad man ska tänka på för att skydda sig mot bedrägerier. Antalet anmälda bedrägerier riktade mot äldre personer ökade under förra året, samtidigt som övriga bedrägerier minskade. Hur många försök som görs för...


Jan 4, 2022

Det här avsnittet handlar om konsumentfrågor och vad man bör tänka på om man vill undvika de fallgropar man kan hamna i.

Antalet konsumentvägledare har under senare blivit allt färre.  Eftersom kommunerna inte är tvingade att ha den servicen saknar idag cirka 100 kommuner konsumentvägledare. Och i flera andra...


Oct 18, 2021

Går det verkligen att till exempel lära sig ett nytt språk fastän det kan vara många decennier sedan man gick i skolan?

– Det går alldeles utmärkt, säger Lars Nyberg. Han är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet och har sedan 1990-talet forskat om hjärnans utveckling, inte minst när det...