Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2018

I ett 15-tal kommuner runt om i landet hjälper dessa ungdomar till att lotsa framför allt seniorer in i den digitala världen.

- Den tekniska utvecklingen tar ju aldrig slut. Det finns ett ständigt behov av att lära, säger Gunilla Lundberg och poängterar att de nyanlända samtidigt behöver träna upp språket.

-...