Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2021

Går det verkligen att till exempel lära sig ett nytt språk fastän det kan vara många decennier sedan man gick i skolan?

– Det går alldeles utmärkt, säger Lars Nyberg. Han är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet och har sedan 1990-talet forskat om hjärnans utveckling, inte minst när det...