Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2018

SPF Seniorerna har tillsammans med PRO och SKPF Pensionärerna tilldelats 2 miljoner kronor från regeringen för att minska ensamheten bland seniorer. I detta avsnitt berättar projektledarna Malin Wennberg och Guy Lööv om projektet.


Nov 13, 2018

ID-kapning, att utgöra sig för att vara någon annan har på senare år blivit allt vanligare och är idag Sverige vanligaste brott.

I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi PA Prabert på försäkringsbolaget mySafety, som årligen undersöker ämnet ID-kapningar riktade mot privatpersoner. Han tycker inte att...