Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2017

Bra vård och omsorg kan bli bättre

- Tryggheten i vården måste bli bättre och då är samverkan viktig. Det säger Gösta Bucht, professor i geriatrik och expert i vård- och omsorgsfrågor inom SPF Seniorerna.

I det här avsnittet av Seniorpoden handlar det om dessa frågor och det finns mycket att förbättra, även om han anser att vi har en bra äldreomsorg i Sverige. Men kompetensen inom äldreomsorgen måste bli bättre.

- Allmän kompetens om åldrandet måste bli bättre, oavsett var man är i systemet, säger han.

Att man betraktar äldre som ett kollektiv som kan behandlas som ett kollektiv är en annan uppfattning som han vill ändra på.

- Det är ju egentligen precis tvärtom. Vi är ju väldigt olika varandra och har olika funktionsförmågor, säger Gösta Bucht och påpekar att om man ska skriva en lag kan man helt enkelt inte tala om en funktionell ålder.