Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 7, 2017

- Medlemsregistret har varit någonting som hållit mig vaken många, många nätter det senaste halvåret. Det säger Peter Sikström, SPF Seniorernas generalsekreterare som inför den kommande kongressen förväntar sig frågor kring detta, men påpekar samtidigt att det idag ser mycket bättre ut.

- Det är klart att det fortfarande finns en del mindre problem. När man rättar på ett område i ett så stort register så händer det saker i en annan del som vi har svårt att förutse, säger han och räknar även med en debatt kring den föreslagna höjningen av medlemsavgiften på 30 kronor.

99 motioner har delegaterna att besluta om och ett antal programpunkter om de kommande årens inriktning för SPF Seniorerna. Förutom vård- och omsorg och ett konsumentpolitiskt program ett om som handlar om seniorrespekt.

- Vi måste sluta att se äldre som en börda i samhället. De är oerhörd tillgång. Idag är det ekonomiska frågor som styr, men det är det vi vill ändra på; synsättet hur vi ser på äldre, säger Peter Sikström