Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2018

ID-kapning, att utgöra sig för att vara någon annan har på senare år blivit allt vanligare och är idag Sverige vanligaste brott.

I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi PA Prabert på försäkringsbolaget mySafety, som årligen undersöker ämnet ID-kapningar riktade mot privatpersoner. Han tycker inte att man enbart ska skylla ökningen av ID-kapningar på ett ökat användare av internet.

- Det finns fortfarande det här traditionella sättet att man faktiskt kidnappar vanlig traditionell post och bevakar någons brevlåda, säger PA Prabert.

Andra myter som han vill slå hål på är att det bara skulle vara rika personer som blir utsatt.