Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2020

Coronapandemin, Covid-19, har den här våren ändrat allas vår vardag. Det som vi tidigare inte ens reflekterade över har på några veckor förvandlat vardagen. Men vad kommer att hända sedan, när den är över?

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om vår psykiska hälsa i spåret av Covid-19. I ett samtal med Susanne Rolfner Suvanto från Omvårdnadsinstitutet diskuteras vad pandemin kan komma att innebära för vår psykiska hälsa.

– Jag hoppas att vi redan, innan det här är över, kan minimera det jag är rädd för; en ökad psykisk ohälsa, säger hon. Hur länge man kan klara en distansering från andra är det egentligen ingen som vet, men en sak är ju säker.

– Ingen människa mår bra av att inte ha kontakt med andra och att vara för sig själv med sina tankar.