Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2022

Frågor som rör lag och ordning och kamp mot brottsligheten har blivit en av de viktigaste frågorna i den svenska debatten. Samtidigt har brottsligheten minskat inom flera områden.

– Fler poliser är inte en universallösning för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige, säger Magnus...


Jul 4, 2022

Hälsoeffekterna av att spela golf visar bland att att golfspelare lever i genomsnitt fem år längre än jämförbara grupper som inte spelare golf. På Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm har man gått igenom befintlig forskning i ämnet.

- Jag kan faktiskt inte komma på någon annan aktivitet som...


May 16, 2022

I Seniorpodden möter vi den här gången Håkan Jönsson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet.

I ett samtal om ålderism får vi bland att höra hur 70 plötsligt blev den nya 90 och varför Sverige inte alls är mer ålderistiskt än andra länder.

– Ålderism är en komplicerad...


Apr 11, 2022

Att sluta arbeta vid 65 har länge varit något av en regel när det är lämpligt att lämna arbetslivet. Under senare år, i takt med att pensionssystemet har förändrats, har allt fler 65-plussare fortsatt arbeta. Idag har de som vill fortsätta arbeta efter 65 också möjligheten att göra det. Och det gör man....


Mar 10, 2022

I det här avsnittet informerar Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polismyndigheten, om vad man ska tänka på för att skydda sig mot bedrägerier. Antalet anmälda bedrägerier riktade mot äldre personer ökade under förra året, samtidigt som övriga bedrägerier minskade. Hur många försök som görs för...