Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2017

Bra vård och omsorg kan bli bättre

- Tryggheten i vården måste bli bättre och då är samverkan viktig. Det säger Gösta Bucht, professor i geriatrik och expert i vård- och omsorgsfrågor inom SPF Seniorerna.

I det här avsnittet av Seniorpoden handlar det om dessa frågor och det finns mycket att förbättra,...


Jun 7, 2017

- Medlemsregistret har varit någonting som hållit mig vaken många, många nätter det senaste halvåret. Det säger Peter Sikström, SPF Seniorernas generalsekreterare som inför den kommande kongressen förväntar sig frågor kring detta, men påpekar samtidigt att det idag ser mycket bättre ut.

- Det är klart att...