Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2017

I det första avsnittet av Seniorpodden diskuteras den för pensionärerna kanske viktigaste frågan; ekonomin och varför det nuvarande pensionssystemet måste ses över. Och det behöver göras omgående.

Christina Rogestam, ordförande för SPF Seniorerna, utvecklar också frågan om varför det är viktigt att få...