Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 4, 2022

Det här avsnittet handlar om konsumentfrågor och vad man bör tänka på om man vill undvika de fallgropar man kan hamna i.

Antalet konsumentvägledare har under senare blivit allt färre.  Eftersom kommunerna inte är tvingade att ha den servicen saknar idag cirka 100 kommuner konsumentvägledare. Och i flera andra...