Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2019

Vi kommer att ställa krav och agera blåslampa på politiken

Blåslampan kommer att fortsätta vara tänd. Det garanterar SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson den nya regeringen.

I en enkät inför valet lovade samtliga partier att satsa på pensioner och äldrefrågor. Men det som hittills beslutats räcker inte....