Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2018

Föreningslivet har genom åren spelat en viktig roll i det svenska samhället. De stora folkrörelserna har de senaste århundradena haft stor betydelse. Men hur blir det i framtiden? Har de spelat ut sin roll?

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om hur medlemsstyrda organisationer kan arbeta för de även...