Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2020

I detta avsnitt av Seniorpodden får vi möta Mare Löhmus Sundström, docent i miljömedicin, som inom kort räknar med att kunna redovisa ett forskningsprojekt där man studerat om de som vistats mer i naturen än andra har klarat sig bättre under coronapandemin.

Att vi även mår fysiskt bättre av att vistas i...