Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2018

News55 startade för tre år sedan av bland Artur Ringart, som tyckte att frågor som i första hand berör människor med livserfarenhet inte diskuterades.

- Jag tyckte att inga medier tog upp våra frågor. Det innebär att de inte kom upp på den politiska agendan, säger han.

Under de senaste åren har det...


Jun 13, 2018

Fysisk aktivitet minskar risken för inflammationer. Och man behöver inte bli vare sig svett eller andfådd. Det viktigaste är att man rör på sig och inte blir stillasittande.

- Fysisk aktivitet, generellt, har positiva effekter oavsett om man löper hög eller låg risk för utveckling av sjukdom. Det säger...