Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2021

När de politiska partierna nu börjar planera för sina nomineringar inför nästa års val kommer inte Barbro Westerholms namn att finnas med. Efter 27 år riksdagen kommer den årsrikaste att tacka för sig. Men riksdagen främste kämpe mot ålderismen hoppas att någon annan tar vid.

– WHO säger att ålderismen är den svåraste av diskrimineringsformerna att göra något åt, trots att den kommer att drabba alla! Så det här borde egentligen vara en viktig fråga för ungdomsförbunden. För om dom gör rätt saker nu så kanske dom slipper att bli ålderristiskt behandlade när de blir 70, 80 år gamla, säger Barbro Westerholm och betonar vikten av att ta tillvara de årsrikas kunskaper och erfarenheter.

– Idag skulle jag vara en mycket kunnigare och bättre generaldirektör för Socialstyrelsen än vad jag var när jag blev det för 40 år sedan. Mycket kan man läsa i bok, papper och så men man måste leva sig till olika skeenden och problemlösningar