Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 3, 2021

I spåren av pandemin har det i många hem aktualiserats frågor som hur man ska förbereda sig för det värsta. Ett ökat intresse för att upprätta framtidsfullmakter är en sådan fråga. I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det bland annat om vad man ska tänka på när det gäller att upprätta en framtidsfullmakt eller testamente. Även frågor som handlar om nya samboförhållanden på äldre dagar är något som diskuteras. Och då finns det en hel del att tänka på, särskilt om man på äldre dagar väljer att gifta sig.

– Det finns nästa ingenting som kan ställa till så himla mycket oro i barnleden. Och då talar vi om vuxna barn i 50-, 60-årsåldern säger Carola Erixon Gyllenmyr, jurist på Familjens Jurist.

– En framtidsfullmakt är en eventualitet. Det är inte säkert att den kommer till användning. Det är ju en fullmakt som träder i kraft den dag man eventuellt blir satt ur spel, men fortfarande är livet, säger hon. 

Det är till exempel för sent att upprätta en framtidsfullmakt om man redan är dement. Det finns också andra aspekter att tänka på när den ska upprättas. Om den  bara ska gälla vid vanliga bankärenden eller om man vill ha en mer generell framtidsfullmakt, som även gäller försäljning bostäder och fastigheter.

– Du måste vara vid fullt och sunt förstånd när den upprättas, men sedan får man inte börja använda den förrän man inte längre är det, säger Carola Erixon Gyllenmyr som i Seniorpodden ger råd om vad man bör tänka på när det gäller framtidsfullmakter, testamenten och samboförhållanden på äldre dagar.