Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 4, 2022

Det här avsnittet handlar om konsumentfrågor och vad man bör tänka på om man vill undvika de fallgropar man kan hamna i.

Antalet konsumentvägledare har under senare blivit allt färre.  Eftersom kommunerna inte är tvingade att ha den servicen saknar idag cirka 100 kommuner konsumentvägledare. Och i flera andra kommuner har man av besparingsskäl dragit ner på verksamheten. Det är ett kortsiktigt tänkande tycker Daniel Kjellberg, chefredaktör på tidningen Råd & Rön.

– Ett generellt råd, nästan oavsett vad det gäller, är att handla på eget initiativ. Unna dig lite extra tid innan du bestämmer dig, säger Daniel Kjellberg.

– Problem som till en början verkar små riskerar i förlängningen att bli väldigt dyra. Och det är ju ännu dyrare att behöva  hantera någon som hamnat i en skuldfälla säger han.

SPF Seniorerna har tillsammans med Råd & Rön och Sveriges Konsumenter inlett ett samarbete där man som medlem kan få kostnadsfri konsumentvägledning.