Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2020

I detta avsnitt av Seniorpodden får vi möta Mare Löhmus Sundström, docent i miljömedicin, som inom kort räknar med att kunna redovisa ett forskningsprojekt där man studerat om de som vistats mer i naturen än andra har klarat sig bättre under coronapandemin.

Att vi även mår fysiskt bättre av att vistas i naturen tycker hon inte är så konstigt. Att vistas i natur och grönska är bra för både kropp och själ. Men det är inte alltid som våra stadsmiljöer ger den möjligheten. 

- Man bör inte ha längre än 200 meter till ett grönområde, säger Mare. Särskilt skog och träd tycks har stor betydelse för såväl vår mentala som vår fysiska hälsa. Träd gör att våra hjärnor slappnar av och verkar ha mycket större effekt än gräsmattor.