Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2018

Fysisk aktivitet minskar risken för inflammationer. Och man behöver inte bli vare sig svett eller andfådd. Det viktigaste är att man rör på sig och inte blir stillasittande.

- Fysisk aktivitet, generellt, har positiva effekter oavsett om man löper hög eller låg risk för utveckling av sjukdom. Det säger Fawzi Kadi, som tillsammans Andreas Nilsson vid Örebro Universitet har studerat hur motion påverkar så kallad åldersinflammation.

Inflammation i blodomloppet är en relativ vanlig åkomma hos äldre och kan leda till förhöjda värden av blodsocker, blodfetter och blodtryck. I förlängningen ökar det risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Redan vid ett långsamt gångtempo kunde man konstatera positiva effekter av att röra på sig.


- Det är ju förändringen från att vara stillasittande till att bli lite mer aktiv som ger de stora förändringarna, säger Andreas Nilsson och betonar att det aldrig är för sent att börja motionera.

I det här avsnittet av Seniorpodden berättar de båda forskarna mer om vad de kommit fram till och nästa steg blir att studera matvanornas betydelse för äldres hälsa.