Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2022

Att sluta arbeta vid 65 har länge varit något av en regel när det är lämpligt att lämna arbetslivet. Under senare år, i takt med att pensionssystemet har förändrats, har allt fler 65-plussare fortsatt arbeta. Idag har de som vill fortsätta arbeta efter 65 också möjligheten att göra det. Och det gör man. Aldrig tidigare har så många i åldersgruppen 65 till 74 år fortsatt att arbeta.

Under de senaste två åren har förmodligen inte vaccinationerna mot covid-19 fungerat om inte pensionerade sjuksköterskor och läkare fortsatt arbeta, eller hoppat in trots att man redan pensionerat sig.

I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi Mikael Stattin, sociolog och professor vid Umeå universitet, som studerat vilka faktorer som påverkar ett långt arbetsliv. Att fler äldre behövs i arbetslivet är också något som allt fler inser.

– Att förlänga arbetslivet för fler, är den enskilda faktor som skulle kunna göra mest nytta i relation till den demografiska obalans som vi har, säger Mikael Stattin. Men för att nå dit krävs det stora förändringar i hur arbetsplatser organiseras, anser han.

Så har till exempel synen på äldre i arbetslivet stor betydelse. Saker som uppskattning, att bli sedd och lyssnad till har visat sig vara avgörande för om man vill fortsätta arbeta efter 65.

– Ska man optimera möjligheten för fler än väldigt priviligerade grupper då behöver man olika typer av åtgärder på individnivå, säger han.

Ett nyckelord för att få till en sådan är förändring är att större flexibilitet när det gäller hur man organiserar arbetsplatserna.