Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 10, 2022

I det här avsnittet informerar Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polismyndigheten, om vad man ska tänka på för att skydda sig mot bedrägerier. Antalet anmälda bedrägerier riktade mot äldre personer ökade under förra året, samtidigt som övriga bedrägerier minskade. Hur många försök som görs för att lura till sig pengar från äldre är det ingen som vet. Där är troligen mörkertalet stort eftersom den som inte låter sig luras oftast inte anmäler bedrägeriförsöket till polisen. 

– Under förra året ökade anmälningarna med 24 procent, säger Lotta. Hon konstaterar också att bedrägerier riktade mot äldre ofta är kopplade till den organiserade brottsligheten och har kopplingar till andra länder.

Att många av bedrägeriförsöken är riktade mot just äldre har man även kunnat fastslå vid husrannsakningar.
- Vi har vid husrannsakningar hittat sådana utskrivna listor, berättar Lotta.

Det har också varit lätt för bedragarna att hitta sina offer eftersom många uppgifter om till exempel ålder och adress bara är några datorklick bort. Efter påtryckningar från bland annat SPF Seniorerna har några av de större sajterna tagit bort en del uppgifter som gör det svårare att spåra upp just var de äldsta invånarna bor.

Ett sätt att stoppa bedrägeriförsöken, när man till exempel blir uppringd, är att ringa tillbaka till den som ringt. Genom olika telefonbedrägerier kom bedragarna under förra året över 340 miljoner kronor. Genom att oftare motringa skulle den siffran kunna vara betydligt lägre.

– Du ska alltid motringa. Får du den minsta oroskänsla i magen då ska du avsluta det samtalet och motringa, säger Lotta.