Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2019

Det byggs för få bostäder anpassade för äldre. I stället för att flytta till ett bättre boende väljer därför många äldre att bo kvar. Fredrik von Platen, arkitekt och sakkunnig i bostadsfrågor på SPF Seniorerna, menar att en av orsakerna till den här bristen på bostäder ligger hos landets kommuner. Trots att såväl kommunerna som den enskilde tjänar på att det byggds fler bostäder anpassade för äldre.

Skulle till exempel det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen se till att man gjorde bostäderna tillgängligare, skulle det bli lättnader för äldrenämnden, säger Fredrik von Platen. Dessutom gör själva byggprocessen det dyrare och det gäller framför allt nya bostadsrätter. 

Ofta är entreprenörer och byggherre samma person. I en bra process ska de vara antagonister och bevaka varandra. Och så bygger man så mycket som behövs för att kunna hålla uppe priset.  

Ett sätt att bryta den här utvecklingen, och får bort de dyra mellanhänderna, är att starta en byggemenskap. I Seniorpodden berättar Fredrik von Platen mer om hur det fungerar och hur man kan sänka sina boendekostnader.