Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2019

Många nyblivna mor- och farföräldrar har sett fram emot den dagen då de som pensionärer ska ägna sina barnbarn all sin uppmärksamhet, medan andra nu ser till sin egna, och ibland nya, fritidsintressen.

Krysmyntha Sjödin möter i sitt jobb som familjeterapeut båda sidorna. Och det är inte alltid som mor- och farföräldrarnas önskningar stämmer överens med hur deras egna barn ser på saken.

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om rollen som mor- och farförälder - och den är inte alltid så lätt. Hur ska man då agera? 

- Jag tycker att det bästa man kan göra är att rannsaka sig själv när något problem uppstår, säger hon och betonar att det är helt okej om man inte vill ta hand om sina barnbarn. I dag är det inte heller lika kravfyllt att ta hand om sina barnbarn som det kunde vara tidigare.  

- Det som däremot är ett problem för barnfamiljer i dag är att de inte har några kontakter med sina mor- och farföräldrar därför att de bor så långt ifrån. Det är svårt att ställa krav på någon som bor fem timmar ifrån.