Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2019

Seniorpodden handlar den här gången om EU och valet till Europaparlamentet. Valdeltagandet är en av frågorna som diskuteras i podden. Dessutom berörs hur man kan driva frågor på europeisk nivå. Den viktigaste valfrågan för SPF Seniorerna handlar om äldrediskriminering. Vår målsättning är att partierna och de kandidaterna som ställer upp ska jobba mot äldrediskriminering

Att EU-medlemskapet betytt mycket för Sverige och landets seniorer är Martin Engman också övertygad om, inte minst gäller det förbättringar inom konsumentområdet.