Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2018

Att det nuvarande pensionssystemet behöver förändras är en annan fråga som flera partier är överens om. Reavinstskatten vid försäljning av bostäder är en annan fråga som tas upp.
Frågor om flyttskattens betydelse för att bland annat få en större rörlighet på bostadsmarknaden har också ställts till 4000 av SPF Seniorernas medlemmar. Och flyttskatten har betydelse för om ska att flytta.

- 34000 flyttar per år blir inte av på grund av flyttskatten, säger Anna Eriksson, sakkunnig pensionsfrågor, på SPF Seniorerna.

I valenkäten får riksdagspartierna också svara på frågor om hur det nuvarande pensionssystemet fungerar.

- Det är ju intressant att alla partier mer eller mindre medger att pensionssystemet inte riktigt fungerar som det var tänkt. Men de är väldigt försiktiga att ge några konkreta besked på att till exempel på att vi ska driva en förändring på pensionssystemet utan det är ganska luddiga svar de ger, säger Anna Eriksson.