Preview Mode Links will not work in preview mode

May 21, 2018

- Det är inte rimligt att den som har arbetat hela sitt liv ska ha mindre att leva av än den som inte har arbetat.

Det säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i Seniorpodden, som den här gången handlar om höstens riksdagsval. Pensionerna har under de senaste månaderna seglat upp som en fråga där i stort sett alla partier lovar mer till pensionärerna. 

- Jag är övertygad om att det menade man inte heller när man gjorde om pensionssystemet att det skulle få sådana effekter. Men det har ju hänt så oerhört mycket runt pensionssystemet under de här åren. 

- Så utifrån vårt perspektiv är det nödvändigt att se över pensionssystemet och att man tar det i beaktande att det måste löna sig att arbeta, säger Eva Eriksson, som nu tycker det får vara slut på lappande och lagande och nu ta de stora greppen och se över hela pensionssystemet.