Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2017

I det första avsnittet av Seniorpodden diskuteras den för pensionärerna kanske viktigaste frågan; ekonomin och varför det nuvarande pensionssystemet måste ses över. Och det behöver göras omgående.

Christina Rogestam, ordförande för SPF Seniorerna, utvecklar också frågan om varför det är viktigt att få en jämnare åldersfördelning i riksdagen.