Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2019

Det byggs för få bostäder anpassade för äldre. I stället för att flytta till ett bättre boende väljer därför många äldre att bo kvar. Fredrik von Platen, arkitekt och sakkunnig i bostadsfrågor på SPF Seniorerna, menar att en av orsakerna till den här bristen på bostäder ligger hos landets kommuner....


Oct 18, 2019

– Det finns ju många delar av pensionärernas vardag som inte kommer att bli bättre med den här budgeten. 

Det säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna, efter att regeringens budget för 2020 presenterades och där landets medier i allmänhet utropade  pensionärerna som budgetens vinnare. 

– Man har...


Aug 27, 2019

Många nyblivna mor- och farföräldrar har sett fram emot den dagen då de som pensionärer ska ägna sina barnbarn all sin uppmärksamhet, medan andra nu ser till sin egna, och ibland nya, fritidsintressen.

Krysmyntha Sjödin möter i sitt jobb som familjeterapeut båda sidorna. Och det är inte alltid som mor- och...


Jul 5, 2019

Den digitala utvecklingen innebär stora utmaningar för landets seniorer. Att inte hänga med i den tekniska utvecklingen ökar helt enkelt risken för ett utanförskap.

I rapporten "Digitalisering handlar om människor" från SPF Seniorerna, har man undersökt hur landets seniorer ser på utvecklingen där allt...


Jun 3, 2019

Att bli en kompetent patient är en nyckeluppgift för oss att driva, det säger Thony Björk som är sakkunnig i läkemedelsfrågor på SPF Seniorerna. 

I det här avsnittet av Seniorpodden  berättar han mer om vad man som patient bör tänka på när det gäller användning av läkemedel. 

– Vi vill stärka...