Preview Mode Links will not work in preview mode

May 16, 2022

I Seniorpodden möter vi den här gången Håkan Jönsson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet.

I ett samtal om ålderism får vi bland att höra hur 70 plötsligt blev den nya 90 och varför Sverige inte alls är mer ålderistiskt än andra länder.

– Ålderism är en komplicerad fråga och egentligen den svåraste typen av diskriminering  och fördomar att attackera, eftersom samhället är så väldigt ordnat utifrån ålder, säger Håkan Jönsson som också betonar att ålderism finns i alla åldrar.