Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 31, 2022

Frågor som rör lag och ordning och kamp mot brottsligheten har blivit en av de viktigaste frågorna i den svenska debatten. Samtidigt har brottsligheten minskat inom flera områden.

– Fler poliser är inte en universallösning för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige. Han lyfter också att antalet brott inom vissa områden faktiskt minskar. Så frågan är mycket mer komplex än att bara titta på antalet polisanmälda brott.

– Det är väldigt mycket bröd och skådespel inom det här området. Där det är de här lättköpta lösningarna. Och ofta handlar det om fler poliser, hårdare tag och ny lagstiftning och gärna lite mer samverkan. Det här är förstås lättköpt ur ett politiskt perspektiv säger Magnus.

– Problemet är ju att vi har att göra med svårlösta samhällsproblem som inte låter sig lösas med sådana här kvick fix. Utan det handlar många gånger om helt andra och mer komplicerade lösningar, säger i Magnus, som i Seniorpodden också ger sin syn på varför landets ordningsvakter är så viktiga, samt hur äldre kvinnor kan bidra till att bostadsområden upplevs som tryggare.