Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2021

Går det verkligen att till exempel lära sig ett nytt språk fastän det kan vara många decennier sedan man gick i skolan?

– Det går alldeles utmärkt, säger Lars Nyberg. Han är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet och har sedan 1990-talet forskat om hjärnans utveckling, inte minst när det gäller minnesfunktioner. Att som äldre lära sig nya saker, vare sig det handlar om språk eller andra nya färdigheter, är inte omöjligt.

– Det kan ta lite längre tid och det kan krävas lite mer ansträngning, men hjärnan fortsätter att vara formbar livet ut.

Att lär sig nytt och koppla ihop den nya kunskapen inom ett område som man redan kan är givetvis lättare. Forskningen visar också att 80-åringar kan ha lika bra testresultat som 30-, 40-åringar.

Genom att vara aktiv och fortsätta vara nyfiken håller man hjärnan igång. Det är ett av tipsen som tas upp i det senaste avsnittet av Seniorpodden.