Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2019

– Det finns ju många delar av pensionärernas vardag som inte kommer att bli bättre med den här budgeten. 

Det säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna, efter att regeringens budget för 2020 presenterades och där landets medier i allmänhet utropade  pensionärerna som budgetens vinnare. 

– Man har lappat och lagat en gång till, säger hon och tycker det är hög tid att se över och renovera hela pensionssystemet.

I det här avsnittet av Seniorpodden utvecklar Eva Eriksson sin syn på det svenska välfärdssystemet och vad hon anser behöver göras. Inte minst när det gäller nuvarande, och blivande pensionärer.