Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 5, 2019

Den digitala utvecklingen innebär stora utmaningar för landets seniorer. Att inte hänga med i den tekniska utvecklingen ökar helt enkelt risken för ett utanförskap.

I rapporten "Digitalisering handlar om människor" från SPF Seniorerna, har man undersökt hur landets seniorer ser på utvecklingen där allt fler tjänster i samhället digitaliseras. I rapporten betonas det att digitalisering innebär ett livslångt lärande.

Rapporten visar också att det finns många äldre som är ointresserade att lära sig och ta del av digitala tjänster. Hur ska man då få fler äldre att ta del av, och utnyttja, den nya tekniken?
– Jag tror att du ska fånga dom tidigt efter att dom har gått i pension. Det finns nog en större vilja att bibehålla den kunskap man har. Och framförallt den kunskap man får via en arbetsplats, säger Peter Sikström, generalsekreterare på SPF Seniorerna.

– Som anställd så tvingas man lära sig nytt och hänga med. Det ingår i arbetets roll att förkovra sig, säger han och betonar att man måste acceptera att alla inte vill och att man därför måste behålla de traditionella och analoga lösningarna.

Programledare för Seniorpodden är Anders Lundblad.