Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 3, 2019

Att bli en kompetent patient är en nyckeluppgift för oss att driva, det säger Thony Björk som är sakkunnig i läkemedelsfrågor på SPF Seniorerna. 

I det här avsnittet av Seniorpodden  berättar han mer om vad man som patient bör tänka på när det gäller användning av läkemedel. 

– Vi vill stärka medlemmarna i att ställa de rätta frågorna och bli mer kritiska till läkemedelsanvändning. 

Under de senaste 25 åren har användning av läkemedel ökat markant. Det gäller inte minst för äldre personer och ju fler läkemedel desto större är risken för biverkningar av olika slag. Att ha koll på sina läkemedel är särskilt viktigt för äldre eftersom kroppens funktioner förändras ju äldre vi blir. 

Det är  egentligen två problem som uppstår när man blir äldre vad gäller läkemedel. Det ena är förändringar i kroppen. Det andra att man har väldigt många läkemedel. Sju till tolv läkemedel är inte ovanligt när man är i 80-årsåldern, säger Thony Björk.

Den bästa läkemedelsbehandlingen blir när läkare och patient har en bra dialog. Då vet man varför man har satt in det här läkemedlet, hur man ska använda det och hur länge man ska använda det.