Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2019

Nu är Vårdcentralspatrullen på väg igen

I det här avsnittet beger sig Seniorpodden till Jönköping för ett samtal med SPF Seniorernas distriktsordförande i Jönköpingsdistriktet, Kjell Lindström.

Han är en av initiativtagarna till Vårdcentralspatrullen, som granskar hur bra regionens vårdcentraler är när det gäller vården av äldre. Den första granskningen gjordes för två år sedan och nu är det dags för en uppföljning. Idén till patrullen fick han från sina egna erfarenheter, bland annat som utredare inom vården.

- Jag har sett hur vården har prioriterat ner de äldre under de senaste fem, tio åren, säger han.

Från att tidigare i första hand ha fokuserat på att det är de mest sjuka som i första hand ska ha tillträde till vården, har det på senare år handlat om förbättrad tillgänglighet även för de med lindrigare sjukdomar.

Det har bland annat inneburit att en del vårdcentraler blivit sämre på vård av äldre. Vårdcentralspatrullen har därför blivit ett sätt att belysa hur bra vårdcentralerna är på att ta hand om äldre patienter. Och intresset är stort även från andra delar av landet, att ta efter Jönköpingsdistriktets modell.

- Om man använder våra erfarenheter och vår metod, och kanske modifierar något, kommer man ju till dukat bord, säger Kjell Lindström.