Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2018

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om äldreomsorgen och de anhörigas roll i vården. För utan anhörigvård skulle inte äldreomsorgen fungera. Så är det i dag, så var det förr och så kommer det säkert att vara i framtiden också. Samtidigt finns det i dag en oro över vad som kommer att hända med äldreomsorgen. Och de anhöriga kan få ta en än större ansvar i äldreomsorgen.

- Det är klart att om det offentliga backar tillbaka och inte uppfyller de löften som finns förankrade i lagstiftningen, då hjälper inget anhörigstöd i världen. Det säger Lennart Johansson, psykolog och forskningsledare på Äldrecentrum i Stockholm.


-Det bästa anhörigstödet är en välbyggd, generös och lättillgänglig äldreomsorg av god kvalitet, säger han, och tillägger.
- Även om det är att önska sig till månen skulle jag vilja se att det byggdes fler institutionsplatser, säger Lennarth Johansson.