Preview Mode Links will not work in preview mode

May 9, 2017

I det andra avsnittet av Seniorpodden möter vi Fredrik von Platen, arkitekt och tidigare biträdande generaldirektör på Boverket. Numer är Fredrik sakkunnig i bostadsfrågor på SPF Seniorerna. Att de idag så höga bostadskostnaderna gör det svårt för seniorer att finna en ny lämplig bostad, finns det flera orsaker till, anser han. Inte minst när det gäller nya bostadsrätter.

  • Det finns en avart av bostadsrätter, och de är de som byggs mest av allt, det som jag kallar entreprenadbyggherrar. Dom är både entreprenörer och byggherrar som bygger någonting som de sedan säljer till tillexempel seniorer. De har en fri prissättning som inte går så mycket efter vad det kostar, utan vad man kan klämma åt oss på, säger han.

För att hitta orsaken till den här utvecklingen får man gå tillbaka till 1990-talet då det inte byggdes så mycket.

  • I samma takt som räntan har sjunkit har priserna på bostäder ökat, säger Fredrik von Platen, som också tar upp frågan om reavinstskattens betydelse för att öka rörligheten och få fler seniorer att lämna sina villor och radhus för en mindre bostad. 
  • Det stora är förstås att man lägger om skattesystemet, men det gör man inte i en handvändning, säger Fredrik von Platen, som i Seniorpodden utvecklar sin syn på hur seniorer kan minska sina bostadskostnader och hur man kan öka rörligheten på bostadsmarknaden.