Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2018

Som ordförande i SPF Seniorerna argumenterade Christina Rogestam ofta om att det behövs fler seniorer i Sveriges riksdag. Samtidigt som medelåldern fortsätter att stiga har vi idag en rekordung riksdag.

Inför höstens val till riksdagen står hennes namn på andra plats på centerpartiets riksdagslista i Fyrbodal, Västra Götaland.

- Seniorerna är ju ändå 26 procent av väljarna, säger hon.

Visserligen tror hon att de yngre riksdagsledamöterna kan besluta om frågor som rör seniorer, och pensionärers, liv. Men det finns en hake.

- Seniorer har en helt annat livserfarenhet, man har varit med om mycket mer om man är senior. Och det behöver finnas representanter för alla åldersgrupper i riksdagen.