Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2018

I ett 15-tal kommuner runt om i landet hjälper dessa ungdomar till att lotsa framför allt seniorer in i den digitala världen.

- Den tekniska utvecklingen tar ju aldrig slut. Det finns ett ständigt behov av att lära, säger Gunilla Lundberg och poängterar att de nyanlända samtidigt behöver träna upp språket.

- Vi vet ju också att seniorer har ett behov av att lära sig IT, säger hon.

En av teamledarna inom it-guide är Esra Yildirim från Kurdistan. När hon började som it-guide för snart tre år sedan var det för att få ett jobb vid sidan av studierna. Och hennes engagemang går det inte att ta miste på.

- Jag trivs väldigt bra och tycker det är jätteroligt att kunna hjälpa seniorer med deras it-frågor, säger hon.

- De vanligaste frågorna handlar om e-post och sociala medier. Behovet är stort och de som kommer hit är så tacksamma för den hjälp de får, säger Esra Yildirim.