Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2018

Beskedet om sänkta pensioner fick tidigare anställda i kommuner och landsting att ilskna till. Ett 20 år gammalt avtal där tjänstepension och den allmänna pensionen skulle samordnas var orsaken till att närmare 150 000 pensionärer skulle få sänkta pensioner under 2018.

Så småningom kom också arbetsgivaren Sveriges kommuner och landsting, SKL, fram till att tolkningen av avtalet inte var rimlig och beslutade att återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå.

Både SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna engagerade sig i frågan. 

I Seniorpodden får vi möta Berit Bölander, ordförande i SKPF Pensionärerna, som inte tror att SKL hade ändrat sig lika snabbt om inte SKPF pensionärerna tillsammans med SPF Seniorerna hade agerat.